Ministerul Educaţiei a aprobat regulamentul de recunoaştere şi echivalare a studiilor făcute în străinătate. Ce prevede acesta
Vizualizari:

Ministerul Educaţiei a aprobat regulamentul de recunoaştere şi echivalare a studiilor făcute în străinătate. Ce prevede acesta

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a aprobat „Regulamentul de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii şi a calificărilor obţinute în străinătate. Documentul prevede recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi a calificărilor obţinute în străinătate de către cetăţenii Republicii Moldova, precum şi de către cetăţenii străini care solicită angajarea în câmpul muncii în Republica Moldova.

Regulamentul facilitează procesul de incluziune socială a cetăţenilor Republicii Moldova, care se întorc acasă din străinătate şi solicită recunoaşterea actelor de studii obţinute în afara ţării, pentru a continua studiile în instituţiile de învăţământ, sau recunoaşterea calificărilor profesionale, pentru a se angaja în câmpul muncii pe teritoriul Republicii Moldova.
 
Totodată, „Regulamentul de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii şi a calificărilor obţinute în străinătate” vine să lărgească şi să promoveze autonomia instituţiilor de învăţământ şi a organelor locale de specialitate din domeniul învăţământului, să acorde un vot de încredere acestora, să le încurajeze în elaborarea unor politici competitive în vederea atragerii studenţilor şi elevilor la studii, dar, în acelaşi timp, sporeşte responsabilitatea publică a instituţiilor de învăţământ din ţară.
 
Astfel, începând cu sesiunea de admitere 2020, titularii actelor de studii emise de statele semnatare ale Convenţiei de la Lisabona, nu vor mai depune actele de studii pentru recunoaştere la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Acestea urmează să fie depuse la instituţiile de învăţământ superior şi instituţiile de învăţământ profesional tehnic, în care solicitanţii vor să fie admişi la studii, sau la organele locale de specialitate din domeniul învăţământului, în cazul admiterii în instituţiile de învăţământ preuniversitar.
 
Similare
RECOMANDĂRI