Trei candidaţi desemnaţi vor concura pentru funcţia de Director al ANRE
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Trei candidaţi desemnaţi vor concura pentru funcţia de Director al ANRE

Lilian Barcaru, Tudor Branişte şi Violina Şpac sunt candidaţii admişi la concursul public pentru funcţia de Director al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Reglementare în Energetică (ANRE). Decizia respectivă a fost adoptată, astăzi, de Comisia economie, buget şi finanţe.

În total, opt candidaţi au depus dosare la Comisia economie, buget şi finanţe. Acestea au fost evaluate, reieşind dintr-un şir de criterii privind corespunderea candidaţilor funcţiei respective.

Astfel, candidaţii la funcţia de Director al ANRE trebuie să aibă studii superioare în domeniul tehnic, economic, financiar sau juridic şi experienţă de lucru de cel puţin 10 ani în unul dintre domeniile menţionate, dintre care cel puţin 3 ani în funcţii de conducere în instituţii publice sau întreprinderi din sectoarele reglementate de ANRE. De asemenea, candidaţii trebuie să se bucure de o reputaţie ireproşabilă, să cunoască limba de stat şi limba engleză şi să nu fie membri ai vreunui partid politic la momentul depunerii cererii de participare la concurs.

Cei trei candidaţi desemnaţi vor fi invitaţi la proba interviu în faţa Comisiei pe 24 decembrie.

După ce Comisia va nota candidaţii, câştigătorul cu cel mai înalt punctaj va fi votat de plenul Parlamentului.

În conformitate cu art.10 al Legii cu privire la energetică, Directorul Consiliului de administraţie este numit în funcţie de către Parlament, pe bază de concurs. Concursul de selectare a directorului se organizează de către comisia parlamentară de profil şi se desfăşoară în mod public.
Similare
RECOMANDĂRI