Modificarea Legii privind finanţele publice locale va spori veniturile bugetelor locale
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Modificarea Legii privind finanţele publice locale va spori veniturile bugetelor locale

Modificarea Legii privind finanţele publice locale va consolida autonomia financiară a Administraţiilor Publice Locale (APL) prin creşterea veniturilor în bugetele acestora şi va contribui la îmbunătăţirea situaţiei social-economice în teritorii.

Comisia economie, buget şi finanţe a aprobat, astăzi, raportul la proiectul de lege pentru modificarea Legii privind finanţele publice locale, în două lecturi.

Prin proiectul de lege în cauză se propune modificarea mărimii defalcărilor de la impozitul pe venit al persoanelor fizice pentru bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi anume: 100% - pentru bugetele satelor şi comunelor, ale oraşelor şi municipiilor şi 50% - pentru bugetele municipiilor-reşedinţă de raion şi municipiile Chişinău şi Bălţi.

De asemenea, proiectul prevede instituirea unei surse noi de formare a veniturilor generale ale bugetelor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor) - atribuirea a 50 la sută din veniturile colectate din impozitul pe venit al persoanelor juridice. Suplimentar la scopul de bază de a spori veniturile în bugetele locale, această iniţiativă are menirea să motiveze APL să se implice mai activ în dezvoltarea şi extinderea activităţilor economice în localităţile respective.

Legea modificată privind finanţele publice va intra în vigoare la 1 ianuarie 2020, fiind în corespundere cu proiectul Bugetului de stat pentru anul viitor.
Similare
RECOMANDĂRI