Agenţia Proprietăţii Publice va reveni în subordinea Guvernului
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Agenţia Proprietăţii Publice va reveni în subordinea Guvernului

Agenţia Proprietăţii Publice (APP) va reveni în subordinea Guvernului. Prevederea respectivă se conţine în proiectul de lege pentru modificarea Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.

Modificarea de bază a legii presupune excluderea textului ”subordonată Ministerului Economiei şi Infrastructurii” din art. 2 şi 7, alin. (2) din Lege.

”În virtutea competenţelor Guvernului, acesta este în drept să determine statutul Agenţiei Proprietăţii Publice, prin act normativ subsidiar, în corespundere cu principiile şi normele Legii privind administraţia publică centrală de specialitate”, argumentează autorii proiectului de lege. Schimbarea se operează inclusiv reieşind din competenţele şi responsabilităţile voluminoase pe care le deţine în prezent această instituţie.

Modificarea respectivă a fost aprobată, astăzi, de Comisia economie, buget şi finanţe, pentru ambele lecturi, urmând să fie dezbătută în plenul Parlamentului.
Similare
RECOMANDĂRI