Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare şi PNUD vor contribui la consolidarea capacităţilor Republicii Moldova de răspuns şi gestionare în caz de dezastre
Sursa foto:PNUD Vizualizari:

Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare şi PNUD vor contribui la consolidarea capacităţilor Republicii Moldova de răspuns şi gestionare în caz de dezastre

Republica Moldova este extrem de vulnerabilă la schimbările climatice şi la dezastre, cu o medie anuală a pierderilor economice de 2,13% din PIB. Dezastrele afectează mii de oameni, în primul rând, femeile, care sunt mai vulnerabile şi expuse riscurilor, precum şi populaţia care trăieşte în zonele rurale, în care sărăcia este de 7,5 ori mai mare decât în oraşele mari. Datorită evenimentelor catastrofale cu o probabilitate anuală de 0,5%, ţara poate pierde 10% din PIB pe an. În contextul Zilei Internaţionale pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre, marcată anual la 13 octombrie, PNUD atrage atenţia asupra lucrurilor care trebuie întreprinse pentru prevenirea dezastrelor şi reducerea pagubelor provocate de acestea.

Conform scenariilor climatice, în Moldova se aşteaptă ca temperatura medie să crească cu 2-3° C până în anul 2050, ceea ce va genera mai multe fenomene climatice grave şi, respectiv, o frecvenţă şi o magnitudine sporită a dezastrelor legate de climă, cum ar fi seceta, inundaţiile, grindina şi îngheţurile timpurii.

Astfel, în următorii doi ani, cu sprijinul financiar al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare (ADA) din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, în 5 raioane din Moldova vor fi construite bazine de stocare a apei din precipitaţii. Utilizarea inteligentă şi durabilă a resurselor de apă pentru agricultură şi combaterea incendiilor este o măsură crucială în contextul unei ţări predispuse la secetă, aşa cum este Republica Moldova.

În cadrul proiectului de reducere a riscurilor climatice şi dezastrelor, ADA şi PNUD vor contribui la reabilitarea şi dotarea staţiilor comunitare de pompieri din 5 comunităţi beneficiare şi la crearea echipelor locale de pompieri şi salvatori voluntari. Or, potrivit statisticii oficiale, numai anul trecut în Moldova au fost înregistrate aproximativ 1700 de incendii, în urma cărora şi-au pierdut viaţa peste 120 de persoane, printre care şi copii, iar pierderile materiale au constituit peste 67 milioane de lei.

În cadrul aceluiaşi proiect, locuinţele a circa 1000 de familii social-vulnerabile din 5 raioane beneficiare vor fi dotate cu detectoare de fum, care pot salva vieţi. În parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afaceri Interne, va fi organizată o amplă campanie de informare cu privire la măsurile de prevenire, reducere şi răspuns la schimbările climatice şi riscul dezastrelor. Priorităţile de adaptare la schimbările climatice şi gestionarea riscurilor dezastrelor vor fi integrate în planurile de dezvoltare locală ale celor cinci comunităţi, într-un mod participativ şi sensibil la dimensiunea de gen.

„E nevoie de conştientizarea riscurilor de dezastre de către populaţie şi factorii de decizie, dezvoltarea unei culturi a securităţii şi prevenirea dezastrelor. Doar prin implicarea reală a noastră, a tuturor, se poate împiedica transformarea riscurilor în dezastre”, susţine Silvia Pana-Carp, Coordonatoare de programe, PNUD Moldova.

Ziua Internaţională pentru Reducerea Dezastrelor este marcată la nivel mondial începând cu anul 2001, iar în Republica Moldova din 2010.

Similare
RECOMANDĂRI